Polimeri Europa SA

Izdelki in storitve podjetja Polimeri Europa SA (25)

Stiren-butadienski kopolimeri (SB)
Aceton (67-64-1)
Fenolne spojine (108-95-2)
Polietilen (9002-88-4)
Akrilnitril-butadien-stirol-kopolimeri (9003-56-9)
Butil kavčuk (IIR)
Etilen oksid (75-21-8)
Propilen (115-07-1)
Ksilen (1330-20-7)
Toluen (108-88-3)
Natrijev hidroksid (1310-73-2)
Stireni

Novice

Novice niso na voljo. Stopite v stik s podjetjem.
Naslov
Via A. Volta 7
20019
Settimo Milanese (MI)
Italija
Vrsta podjetja
Proizvajalec
Izvozne regije
Evropa
Potrdila
UNI EN ISO 9002